Testament

In een testament of codicil kunt u uw laatste wil laten vastleggen. Een testament kunt u laten opmaken bij de notaris en is alleen nodig als u wilt afwijken van de wet. Hieronder leest u in welke gevallen een testament al dan niet nodig is.

Een testament is niet nodig wanneer u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft en u alles wilt nalaten aan uw partner en kinderen. Wanneer u overlijdt, wordt uw erfenis over hen verdeeld. Houd er wel rekening mee dat uw kinderen hun deel van de erfenis pas kunnen opeisen wanneer uw partner ook overlijdt.

Wilt u uw erfenis op een andere manier achterlaten, bijvoorbeeld als u uw kinderen meteen hun deel wilt geven of als u specifieke wensen heeft betreffende de verdeling van uw erfenis, dan is een testament wel nodig. Ook als u of uw partner uit het buitenland komt, één van u een eigen bedrijf heeft, als u kinderen uit een eerdere relatie heeft of als er binnen de familie problemen spelen, is het verstandig om een testament op te maken.

Testament aanpassen

U kunt uw testament altijd aanpassen. Uw notaris maakt dan een nieuw testament op en meldt dit vervolgens bij het Centraal Testamentenregister.  Voor advies over aanpassingen kunt u terecht bij uw notaris. Een testament blijft altijd geldig. De notaris die uw testament opstelt, meldt uw testament bij het Centraal Testamentenregister.
Indien u een testament wilt opvragen in het centraal testamentenregister dan moet u een uittreksel uit de overlijdensakte hebben (aangifte van overlijden moet dus al gedaan zijn) en dan duurt het nog ongeveer een week voor u bericht krijgt. Daar kunt u niet op wachten met de uitvaart. Het is dus niet verstandig in een testament te laten opnemen of men begraven of gecremeerd wilt worden.